Sanayi İşleri (Genel)

Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından 30.09.2022 tarih ve 4068431 sayılı ekte sunulan yazıda, ülkemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının test/analiz, kalibrasyon ve sertifikasyon ihtiyacının belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlüğünün tarafından bir çalışma yürütüldüğünden bahisle , ekte yer alan soru seti ile ilgili üyelerimizin görüşlerinin, 17.10.2022 tarihinde kadar riza.alagoz@sanayi.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi istenmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

707_2915_sanayi_i_leri_genel_.pdf