• Anasayfa
  • |
  • SAMSUN VE GERZE LIMAN MEVZUATINDA YAPILAN DEĞIŞIK.

SAMSUN VE GERZE LIMAN MEVZUATINDA YAPILAN DEĞIŞIK.

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 18.11.2003 tarih ve 07409 sayılı yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile Odamıza bir örneği gönderilen; Samsun Liman Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluk sahasının yeniden belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan ve 30.09.2003 tarih ve 6340 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe giren, “Samsun Liman Başkanlığı Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Talimat” ile Gerze liman sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan ve 10.11.2003 tarih ve 2297 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe giren “Gerze Liman Talimatının 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Talimat” ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Liman Mevzuatı Değişikliği ( 4 Sayfa )