• Anasayfa
  • |
  • SAH-21GYM-386 Destek Gemisi Hizmeti Alımı Teklif İsteme Mektubu

SAH-21GYM-386 Destek Gemisi Hizmeti Alımı Teklif İsteme Mektubu

Sayın Üyemiz,

Turkish Petroleum International Corporation'dan alınan 16.04.2021 tarihli yazı ile, SAH-21GYM-386 Destek Gemisi Hizmeti Alımı ihalesi açıldığı ve yazıları ekindeki ihale dokümanlarında detayları belirtilen 12 ay süre ile Destek Gemisi hizmeti alımı ihalesi teklif isteme mektubu ve eklerinin imzalanarak, son teklif verme tarihi olan 28/04/2021 Çarşamba günü saat 11.00'dan önce kapalı zarf usulü ile TPIC Genel Müdürlüğü (Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 06830 Gölbaşı / Ankara) adresine gönderilmesi, bu tarihten sonra kayda alınan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" , "Teknik" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

417_1233_sah_21gym_386_destek_gemisi_hizmeti_al_m_teklif_isteme_mektubu_1233_417.pdf