• Anasayfa
  • |
  • SAH-21GYM-386 Destek Gemisi Hizmeti Alımı Teklif İsteme Mektubu - İhale Doküman Revizesi

SAH-21GYM-386 Destek Gemisi Hizmeti Alımı Teklif İsteme Mektubu - İhale Doküman Revizesi

Sayın Üyemiz,

Turkish Petroleum International Corporation'dan alınan 20.04.2021 tarihli yazı ile Odamız 19.04.2021 tarih, 1233 sayı ve 417 sirküler numaralı yazısı ile duyurusu yapılan, SAH-21GYM-386 Destek Gemisi Hizmeti Alımı Teklif İsteme Mektubu ihalesine ilişkin BIMCO dokümanında yer alan "All supporting documents/certificates must be approved by class and/or authorized company by class and/or class(survey) witness. e.g class survey status report, class attestation, mandatory all statutory and class certificate, bollard pull certificate and etc." ibaresine, altı çizili alanın eklendiği, dokümanın buna göre revize edildiği ve revize ihale dokümanının yazıları ekinde bulunduğu hususları bildirilmektedir.

Konu revize ihale dokümanı ve diğer belgelere Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" , "Teknik" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

420_1238_sah_21gym_386_destek_gemisi_hizmeti_al_m_teklif_isteme_mektubu_ihale_dok_man_revizesi_1238_420.pdf