• Anasayfa
  • |
  • Sağlık Teması Olacak Transit Gemiler Hk.

Sağlık Teması Olacak Transit Gemiler Hk.

İlgi : Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği'nin 27.01.2020 tarih ve 13.7 No'lu Sirküleri

İlgi yazı ile; Denizciler Düzgit Gemi Acenteliği'nin 27.01.2020 tarihli e-postasına atfen sahil sağlık merkezi talebine istinaden Çin'deki salgın dolayısıyla gemilerin Maritime Declaratıon Form'larının eksiksiz doldurularak geminin geçişinden önce sağlık sistemine giriş yapıldıktan sonra canakkale@hssgm.gov.tr ve cssdm@mynet.com adresine formların gönderilmesi gerektiği,   Çin limanlarından gelen veya son 10 limanında Çin limanlarına uğramış olan tüm gemilerin Türk karasularına girdikten sonra tüm personellerin ateşlerinin ölçülerek tayfa listesine yazılması veya ayrı bir liste olarak sağlık botuna Maritime Declaration formuyla birlikte teslim edilmesi gerektiği ve bu süreç içerisinde iç limana giden gemiler dahil olmak üzere tüm gemilerin Maritime Declaration formunun mail olarak gönderileceği ancak son 10 limanında Çin uğrağı bulunan gemilerin tayfa listelerinde ateş durumunun bildirilmesi gerektiği, belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

107_323_sa_l_k_temas_olacak_transit_gemiler_hk.pdf