RSO YETKILENDIRILMESI

Sayın Üyemiz, İdare adına gemiler için Yetkilendirilmiş Güvenlik Kuruluşları (RSO), İdare adına liman tesisleri için Yetkilendirilmiş Güvenlik Kuruluşları (RSO) ve ISPS Kod kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilen kurum/kuruluşların son hali, birer liste halinde ekte gönderilmektedir. Listeler, Denizcilik Müsteşarlığı’nın Web sitesi olan www.denizcilik.gov.tr adresinde güncellenmekte olup, bu adresten de temin edilebilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Listeler (7 sayfa)