ROMANYA HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan yazıya atfen; 1. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşmanın Tadiline İlişkin Protokol”ün 10.12.2007 tarihli ve 2007/12985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandığı, anılan Karar’ın 05.01.2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olduğu ve anılan Protokol’ün 14 Ocak 2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği; 2. Söz konusu Protokol’de, diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine atananlara (vize muafıyeti) ve söz konusu kişilerin umuma mahsus pasaport hamili aile mensuplarına (1 günde ve harçsız vize verilmesi); resmi heyetlere eşlik eden umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza (1 günde ve harçsız vize verilmesi); ikili anlaşmalar veya AB eğitim programları çerçevesinde eğitim/staj görecek öğrencilerde dahil olmak üzere çeşitli vize kolaylıklarının yer aldığına, 3. Ayrıca, akit tarafların birbirlerinin ülkesine düzenli sefer gerçekleştiren gemi ve havayolu mürettebatının önceden belirlenmiş isim listelerine istinaden vizeden muaf tutulması hükmünün Tadil Edici Protokol’de de yer aldığı, 4. AB ülkesi veya Schengen vizesi/ikamet tezkeresi hamili veya İsviçre ve Lihtenştayn tarafından düzenlenmiş ikamet tezkeresi hamili vatandaşlarımıza 5 güne kadar transit geçişlerinde vize muafiyeti getirilmesine ilişkin hükmün Protokol’de vatandaşlarımız lehine yapılan önemli değişikliklerden birini oluşturduğu, İfade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: İlgi yazı (2 Sayfa) GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - DTO Şubeler