• Anasayfa
  • |
  • REVIZE EDILMIŞ SARS BILGI FORMU

REVIZE EDILMIŞ SARS BILGI FORMU

İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2003 tarih ve 3230 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, Boğazlarımızdan transit geçiş yapan gemilere yönelik SARS bilgi formunun revize edilmiş hali gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı EK - SARS Bilgi Formu (1 Sayfa)