• Anasayfa
  • |
  • PGD Yıllık Denetim Programı

PGD Yıllık Denetim Programı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan 17.11.2022 tarih ve 12087 sayılı yazısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından TOBB'a iletilen 27.10.2022 tarih ve 4150375 sayılı yazıya atfen, piyasa gözetim ve denetim kapsamında 2023 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi çalışmalarının başladığı, 2023 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından gelecek görüşlerin önem arz ettiği, ilaveten tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından ulaştırılan şikayetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dahil edilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, Bakanlığın sorumluluk alanında bulunan ürünlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün ekte verilen yazısında belirtilen internet bağlantısında yer almakta olduğu, kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasaya gözetim ve denetim çalışmalarında öncelik verilmesi düşünülen ürünlerin en geç 20.11.2022 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bildirilmesi istenmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

843_3638_pgd_y_ll_k_denetim_program_.pdf