• Anasayfa
  • |
  • PETROLDEN DENIZ KIRLENMESI HASARINA AIT(EK FON)

PETROLDEN DENIZ KIRLENMESI HASARINA AIT(EK FON)

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 16.05.2003/ICS(03)22 tarih ve sayılı yazı. Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (ICS) Odamıza gönderilen Genel Müdür (Hukuk İşleri) Linda Howlett imzalı, “2003 Petrolden Ötürü Deniz Kirlenmesi Hasarına Ait Tazminat İçin Uluslararası Ek Fon” konulu İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir: “Bu hafta IMO’da yapılan bir diplomatik konferansta 1992 Petrolden Ötürü Deniz Kirlenmesi Tazminatı Fonu Konvansiyonu’na olan bir Protokol kabul edilmiş olup, yürürlüğe girdiği zaman, Petrolden Ötürü Deniz Kirlenmesi Hasarına Ait Tazminat İçin bir Uluslararası Ek Fon kuracaktır. Bu Ek Fon’a (1992 Fonuna Taraf olan tüm Devletler için üyelik ihtiyaridir) katılmayı seçen devletlerde petrolden ötürü deniz kirlenmesi hasarına maruz kalan tazminat talebi sahipleri; tazminat talepleri 1992 Fon limitini aştığı takdirde, SDR 750 milyonluk (yaklaşık 1,055 milyon ABD Doları ($)) maksimum tazminat miktarına ulaşabileceklerdir. Ek Fon sadece iştirak eden devletlerdeki petrol alıcıları tarafından finanse edilecektir. Belli başlı petrol ithal eden ülkelerdeki petrol alıcıları tarafından ödenebilen aidatlarla ilgili olarak, 10 yıllık bir geçiş süresi için, yıllık aidatların toplam miktarının %20’si şeklinde bir doruk noktası olacaktır. Bu protokol, kombine ithalatları en az 450 milyon ton olan 8 Devlet onayladıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Sonuç olarak bu konferansın genellikle başarılı olduğu düşünülmüştür. Bazı devletlerin (başlıca Avrupalı) ihtiyaçları dile getirilmiş, bunun yanısıra uluslararası petrolden ötürü deniz kirlenmesi mesuliyet ve tazminat temel rejimi korunmuştur. Bu Protokolun erkenden yürürlüğe girişi (bazıları bunun gelecek yıl kadar erken olabileceğini öngörmüşlerdir) petrolden ötürü deniz kirlenmesi için hak talep edenlere sağlanabilen tazminat seviyesi hakkında Avrupa’nın duyduğu endişeleri tatmin etmelidir. Bu aynı zamanda, 1992 Sivil Sorumluluk ve Fon Konvansiyonlarının ana unsurlarının revizyonunun yapılması çağrılarının yoğunluğunu azaltabilir. Ancak, petrol endüstrisinin, 1992 Sivil Sorumluluk Konvansiyonu’nun gemi sahiplerinin sorumluluk seviyesini önemli derecede - 2 - arttıracak şekilde düzeltilmesi için baskı yapmaya devam etmesi beklenmektedir. Tanker sahipleri ve bunların sigortacıları, 1992 CLC’ye göre olan armatörlerin sorumluluk asgari limitini, Ek Fona Taraf olan Devletlerdeki tüm deniz kirlenmesi vakalarında olay başına 20 milyon SDR’ye çıkarmayı taahhüt etmişlerdir. Bu gönüllü tasarıyı teşvik için gelecek aylarda daha başka çabalar gösterilecektir.” Sayın Üyelerimizin bilgilerini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yrd.