• Anasayfa
  • |
  • PETROL PIYASASI LISANS YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK Y

PETROL PIYASASI LISANS YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK Y

06.04.2005 Tarih ve 25778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası LisansYönetmeliğine, 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen geçici 7 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Geçici Madde 7- Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden madeni yağlara ilişkin uygunluk yazısı alan kişilerin izinleri, 1/6/2005 tarihine kadar geçerlidir. Kurum madeni yağ ithalatı için uygunluk yazısını Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ hükümleri kapsamında verir." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -Meslek Komite Başkanları