• Anasayfa
  • |
  • ÖZELLEŞTIRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESINE VE BAZ

ÖZELLEŞTIRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESINE VE BAZ

21.07.2005 Tarih ve 25882 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile; 1-3194 Sayılı İmar Kanununa Ek madde eklenmiştir. 2-3621 Sayılı Kıyı Kanununun 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (c) bendi ve bu fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. “c) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları,Özelleştirme kapsam ve programına alınan ve sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım ve onarım birimleri, teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma şartları imar planı ile belirlenir.”3- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 272. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiş ve başlık “Gayrimenkullerde veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarında maliyet bedelinin artması” şeklini almıştır. Maddede maliyet bedellerinden bahsedilmiş ve bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi değerini arttıran giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderler olarak kabul edilmiştir.Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -Meslek Komite Başkanları