ÖZELLEŞTİRME HK.

Sayın Üyemiz, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ ndan alınan 14.12.2004 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.63 / 14285 sayılı yazısında, özelleştirme programında yer alan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmesi A.Ş. ( TEKEL )’ in bağlı ortaklığı Sigara Sanayi İşletmesi ve Ticaret A.Ş hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye ilişkin metin ek te bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK : 2 sayfa DAĞITIM : -Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası ) -Türk Armatörler Birliği -S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş.Koop. -Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği