• Anasayfa
  • |
  • ÖZEL TÜKETIM VERGISININ SIFIRA İNDIRILMESI

ÖZEL TÜKETIM VERGISININ SIFIRA İNDIRILMESI

Bakanlar Kurulu’nun, 2003/5868 Karar Sayılı “Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar”ı 16.07.2003 Tarih ve 25170 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, aşağıdaki maddeleri ihtiva etmektedir : “Madde 1- Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. “Madde 2- Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesinin, belirlenen esaslar dahilinde uygulanmasını Denizcilik Müsteşarlığı takip ve kontrol eder. Madde 4- Bu Karar 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.” Bilgilerinize arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter