• Anasayfa
  • |
  • ÖZEL TÜKETIM VERGISI GENEL TEBLIĞI HK.

ÖZEL TÜKETIM VERGISI GENEL TEBLIĞI HK.

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda, ÖTV’si indirilmiş yakıt uygulamalarında karşılaşılan sorunların giderilebilmesine yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 9 Seri Nolu ÖTV Tebliği konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca, tahsis edilen miktarların üzerinde yakıt verilmesi, YMM Raporlarının süresinde verilmemesi, satılan veya kiralanan araçların deposunda ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtının bulunması halinde yapılacak işlemler ve diğer hususların açıklığa kavuşturulduğundan bahisle, ÖTV’siz yakıt uygulamasından faydalanan deniz araçlarında yapılan incelemelerde gerekli özenin gösterilmesi, defterlerine el konulmuş gemi sahiplerine tebliğde belirtilen şartlar yerine getirildikten sonra Bölge Müdürlükleri tarafından defterlerinin iade edilmesi ve belgelerinin bir kopyasının Müsteşarlığa gönderilmesi hususları bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM : Bilgi : - Türk Armatörler Birliği - YK Başkan ve Üyeleri - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop. - YK Yedek Üyeleri - VDAD - İMEAK DTO Şubeleri - Tüm Üyeler ( WEB Sayfası)