• Anasayfa
  • |
  • “ÖZEL TEKNELERIN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDIRILMESI ILE ÖZEL TEKNELERI KULLANACAK KIŞILERIN YETERLIKLERI HAKKINDA YÖNETMELIK” HK.

“ÖZEL TEKNELERIN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDIRILMESI ILE ÖZEL TEKNELERI KULLANACAK KIŞILERIN YETERLIKLERI HAKKINDA YÖNETMELIK” HK.

Sayın Üyemiz, “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından 02.03.2008 Tarih ve 26804 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Yönetmeliğin amacı; Özel teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirilmesi ile özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Yönetmeliğin yayımı ile 01.07.200 Tarihli ve 25509 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik”(3 Sayfa) DAĞITIM: BİLGİ: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -Deniz Turizmi Çalışma Grubu -İMEAK DTO Şubeleri -İMEAK DTO Meslek Komiteleri Başkanları -İMEAK DTO 7145-94-98 No’lu Meslek Komt.Üyeleri