• Anasayfa
  • |
  • Özel Bankalar İle Yapılan Protokollerin İptali Hk.

Özel Bankalar İle Yapılan Protokollerin İptali Hk.

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2020 tarih ve E-00052566921

Mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ekli listede belirtilmekte olan özel bankalarla imzalanan protokoller feshedilmiş ve protokollerin feshedildiğine dair ilgili bankalara 21.02.2020 tarihinde yazı gönderilmiş, yazı tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere bankalar ile yapılmış olan protokollerin feshedildiği ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığı bildirilmiş,

Fesih tarihinden itibaren ekli listede yer alan bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı da dahil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu protokoller kapsamında hiçbir surette tahsilat yapılamayacağı, halihazırda protokolleri devam eden,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Vasıtaları ile tahsilat yapılmaya devam edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                            

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                           

209_672__zel_bankalar_ile_yap_lan_protokollerin_iptali_hk.pdf