• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI SIFIRLANMIŞ YAKIT UYGULAMASI

ÖTV’SI SIFIRLANMIŞ YAKIT UYGULAMASI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2003 Tarih ve B.02.1.DNM.0.11.02.01/2095 Sayılı Yazısı. T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden “ÖTV’si Sıfırlanmış Yakıt Uygulaması” kapsamında ilgi yazı alınmış olup, ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanacak olan ticari deniz araçlarının TUGS veya Milli Gemi Siciline kayıtlı olmaları, bu gemilerin donatan/işletenlerinin de vergi mukellefi olmaları gerektiği, Ayrıca, söz konusu uygulamadan faydalanacak olan balıkçı gemilerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca ruhsata bağlanmış olması gerektiği, bu gemilerden sicile kayıtları ihtiyari olanların da sicil kayıtlarını yaptırmalarının zorunlu olduğu belirtilmekte olup, ilgi yazı sureti Ek’te sunulmaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: İlgi Yazı (1 Sayfa) EK-1 T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü) SAYI:B.02.1.DNM.0.11.02.01/2095 ANKARA KONU: ÖTV’si sıfırlanmış yakıt uygulaması 27 Ekim 2003 İMEAK DENİZ TİCARET ODASINA M.Mebusan Caddesi NO:20 Fındıklı/İSTANBUL Bilindiği üzere 16.07.2003 Tarih ve 25170 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen “Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlemek kaydıyla verilecek akaryakıtın “Özel Tüketim Vergisi” (ÖTV) sıfıra indirilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanacak olan ticari deniz araçları, 4490 Sayılı Kanuna göre Türk Uluslararası Gemi Siciline yada 8520 Sayılı Gemi Sicili Nizamnamesine göre Milli Gemi Siciline kayıtlı olmak ve Türk Bayrağını çekme hakkını devam ettirmek zorundadır. Bu kapsamda , ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanımından faydalanacak olan ticari deniz araçlarından, gemi siciline kayıtları ihtiyari olanlar dahil tüm deniz araçlarının gemi siciline kayıtlı olmaları, bu gemilerin donatan/işletenlerinin de vergi mükellefi olmaları gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu uygulamadan faydalanacak olan balıkçı gemilerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca ruhsata bağlanmış balıkçı gemileri (içsulardaki ruhsatlı balıkçı gemileride dahil) olması gerekmekte olup, bu gemilerden sicile kayıtları ihtiyari olanlarında sicil kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Bu itibarla, ÖTV’si sıfırlanmış yakıt uygulamasından faydalanacak olan ticari deniz araçlarının gemi sicil kayıt işlemlerini tamamlayabilmesi için , bağlama limanının bağlı bulunduğu sicil limanına başvurmaları sağlanması amacıyla yapılacak duyuruların , bağlınız olan birimler ve sektörel kurum/kuruluşlar , dernek ve kooperatif gibi mesleki kuruluşlar aracılığıyla, 03.11.2003 tarihine kadar yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim. İmza İsmet YILMAZ Müsteşar