• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT

ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT

TARİH: 24.03.2004 SAYI: KONU: ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Hk. Sirküler No: /2004 İLGİ: a) 15.01.2004 Tarih ve 176 Sayılı Yazımız. b) 26.02.2004 Tarih ve 736 Sayılı Yazımız. c) 18.03.2004 Tarih ve 1063 Sayılı Yazımız. Sayın Üyemiz, Aşağıda belirtilen konularda üyelerimizden sık sık bilgi talebi gelmektedir. Bu konularda ilgili Makamlar nezdinde yapılan girişimler müteakip maddelerde bilgilerinize sunulmaktadır. 1- ÖTV’si İndirilmiş Yakıt alacak Deniz araçları için, Denizcilik Müsteşarlığının tespit ettiği kriterler çerçevesinde hesaplanan miktarlar üzerinden ihtiyaçlarına kafi gelmeyen gemilerin ileride nasıl bir uygulama ile kapasite arttırımı talep edebilecekleri İlgi (a) ve (c) yazılarımız ile; 2- Gemilerin kullanmadıkları transit yakıtı, dahili kabotaj hattına geçtikten sonra 90 gün içinde millileştirmek zorunda olduğundan millileştirme ve vergilendirme usulü gereğince bu yakıtın millileştirilmesi esnasında ÖTV’sinin alınmaması, sadece KDV’sinin alınmasının gerektiği hususları İlgi (b) ve (c) yazılarımız ile Denizcilik Müsteşarlığına bildirilmiş olup cevap beklenmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: İlgi (c) Yazı Sureti.(1 Sayfa)