Online Export Akademi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 23.09.2021 tarih ve 3993 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16.09.2021 tarihli ve 67318913 sayılı yazıdan bahisle, 30 Eylül 2021 tarihinde saat 09:30'da tüm KOBİ'lere yönelik "Online Export Akademi Programı" düzenleneceği ve Online Export Akademi Programı, programa kayıt linki, Zoom Meeting Kurulum ve Kullanma Kılavuzunun da yazı ekinde sunulduğu hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1011_2615_online_export_akademi.pdf