ÖDÜLLENDIRME HK.

Sayın Üyemiz, İlgi ile alınan yazıda; 2007 yılında ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerde başarılı çalışmaları bulunan üyelerinin Odalarınca plaket, madalya, takdirname ve teşvik ödülü ile ödüllendirileceği; ödüllendirmenin yurda getirilen ihracat miktarı ve seçkin ihracatçı olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirileceği; törenle ödülleri verilecek olan üyelerinin “ OTEX 2007 ” kataloğunda yer alacağı, gerekli bilgi ve Başvuru Formu’nun İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Araştırma Servisi’nden veya Web sitelerinden (www.ito.org.tr ) temin edilebileceği, son başvuru tarihinin 1 Eylül 2008 saat 17:00 olduğu ve bu tarihten sonraki başvuruların hazırlanacak katalogda yer almamak koşuluyla yıl sonuna kadar kabul edileceği bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek:İlgi yazı ( 1 Sayfa ) DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komite Başkanları - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği (GİSBİR) - Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD ) - DTO Şubeler