NATO İHALESI DUYURUSU

SAYIN ÜYEMYZ, T.C. Ba?bakanlyk Denizcilik Müste?arly?y Deniz Ticareti Genel Müdürlü?ü’nden alynan bir yazyda, Kasym 2003’te Ystanbul’da icra edilecek “Allied Action 2003” tatbikaty çerçevesinde, AFNORTH Karargahy tarafyndan Anvers veya Rotterdam limanlaryndan Marmara Ere?lisine denizden naklettirilecek malzeme için açylmasy öngörülen ihaleye ili?kin NATO Daimi Temsilci?imizden alynan duyuru ek’te gönderilmi?tir. Konu yazy ve ekleri ili?ikte sunulmakta olup, ilgilenen firmalaryn engeç 6 Mart 2003 tarihine kadar Denizcilik Müste?arly?y’na gönderilmek üzere Odamyza bildirilmesi rica olunur. Saygylarymyzla, Deniz YPEK Genel Sekreter