Morityus İhale Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.11.2022 tarihli yazıda, Morityus'ta bir takım yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bir ihale ilanının Ek'te yer aldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

830_3612_morityus_ihale_hk.pdf