MISIR / PROJE DUYURUSU HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Bakanlığı’nın 13.01.2010 tarih ve 320000144 sayılı yazısına atfen ; 1. Mısır Yatırım Bakanlığı’nca önümüzdeki dönemde Mısır’la yapılması planlanan projelere ilişkin raporun “Mısır Büyük Projeler 2010” adıyla Kahire Ticaret Müşavirliği’nin web sitesinde yayınlandığı, 2.Anılan raporun, http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=370&dil=TR&ulke=ET adresinden temin edilebileceği; bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : - Tüm Üyeler (web)