• Anasayfa
  • |
  • MİLLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

15 Şubat 2005 tarihinde Tiran’da imzalanan ve 2/11/2010 tarihli ve 6038 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/9/2011 tarihli ve HUMŞ/8209835 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, 25.10.2011 tarih ve 28095 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)