MESAI ÜCRETLERI HK.

Sayın Üyemiz, İLGİ :  T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğü’nün 04/04/2005 tarih ve B.02.GÜM.4.06.10.00.04.GİŞ.043.2(2005-8)-28135 sayılı yazısı. İlgi yazı ile ; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 220 ve müteakip maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 679 ve müteakip maddeleri çerçevesinde gümrük idarelerinde mesai saatleri dışında fazla çalışma ücreti ( mesai ) talep edildiği, bu talebi kabul eden yükümlülerin gümrük işlemleri, mesai ücretlerinin yatırılmasını müteakip yürütülmekte olduğu belirtilerek fazla mesai ücretleri ile ilgili aşağıda yer aldığı şekliyle fazla çalışma (mesai) ücret tahsilatının yapılacağı, 1. İthalat işlemlerinde ; Personel sayısı (10) x mesai ücreti (15 YTL) x çalışılan saat 2. İhracat işlemlerinde ; Personel sayısı (7) x mesai ücreti ( 7 YTL) x çalışılan saat 3. Transit işlemleri ; Personel sayısı (5) x mesai ücreti (15 YTL) x çalışılan saat 4. Antrepo işlemleri ; Personel sayısı (7) x mesai ücreti (15 YTL) x çalışılan saat 5. Gemi tahliye ve yükleme işlemleri ; Personel sayısı (7) x mesai ücreti (15 YTL) x çalışılan saat 6. İthalat özet beyan işlemleri ; Personel sayısı (10) x mesai ücreti (15 YTL) x çalışılan saat 7. İhracat TIR işlemleri ; Türk plakalı araçlar 15 YTL Yabancı plakalı araçlar 23 YTL 8.Konteyner çıkış işlemleri ; Personel sayısı (2) x mesai ücreti (15 YTL) x çalışılan saat - 2 - Ayrıca liman sahası ve antrepolarda, mesai saatleri içinde gümrük işlemleri biten ancak malın liman sahası veya antrepodan mesai saatleri dışında çıkarılması yönünde talebin bulunması halinde bu işlemlerden ; Personel sayısı (2) x mesai ücreti (15 YTL) x çalışılan saat şeklinde mesai ücretinin tahsil edileceği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM :                   BİLGİ : - Tüm üyeler(web )üyeleri - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği                     - DTO Meslek Komitesi Başkanları - Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği - DTO Şubeleri