• Anasayfa
  • |
  • Mersin İli Silifke İlçesi Narlıkuyu Doğal Sit Alanı Hakkında Karar

Mersin İli Silifke İlçesi Narlıkuyu Doğal Sit Alanı Hakkında Karar

"Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3780) " 06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

386_1157_mersin_ili_silifke_il_esi_narl_kuyu_do_al_sit_alan_hakk_nda_karar.pdf