• Anasayfa
  • |
  • MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİNİN TİCARET SİCİLİ MEMURLUKLARINDA UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (İÇ TİCARET 2010/1) HK.

MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİNİN TİCARET SİCİLİ MEMURLUKLARINDA UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (İÇ TİCARET 2010/1) HK.

“Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1)” 16.04.2010 tarih ve 27554 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Tebliğin amacı, Yüksek Planlama Kurulu’nun 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı kararı ile onaylanan “Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan 56 no’lu “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması” ve 16 no’lu “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” eylemleri kapsamında oluşturulan bilgi sistemi üzerinden Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil ve terkin işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda merkezi bir sistemde tutulmasına ve sicil işlemlerinin çevrimiçi (online) yapılmasına ilişkin uygulamanın belirlenmesidir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri