• Anasayfa
  • |
  • MEPC 80’inci Dönem Toplantısı Sonuçları

MEPC 80’inci Dönem Toplantısı Sonuçları

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi 80’inci Dönem Toplantısı (Marine Environment Protection Committee-MEPC 80), 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere, MEPC 80 Toplantısının son günü olan 7 Temmuz 2023 tarihinde “Revize IMO 2023 Sera Gazı Stratejisi” kabul edilmiş olup, IMO tarafından toplantı hitamında yayımlanan alınan kararlara ilişkin ön değerlendirme raporu konunun önemine binaen Odamızın 07.07.2023 tarih ve 489 numaralı sirküleri (https://bit.ly/3Dbn8or) ile üyelerimize ve sektörümüze duyurulmuştur.

Bu kapsamda, MEPC 80’inci Dönem Toplantısı’nda gündemde görüşülen konuların detaylı içeriği, sonuçları ve alınan kararlar hakkında IMO resmî internet sayfasında güncel olarak yayımlanan (https://bit.ly/3XO7CIt) duyurunun Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.            

503_1796_1796_503.pdf