MARPOL 73/78 RAPORLAMASI

İLGİ: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27 Haziran 2003 tarih ve 4150 sayılı yazıları, MARPOL 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ) gereğince, gemi kaptanlarının uğradıkları yabancı limanlardaki sahil kabul tesislerinde tespit ettikleri yetersizlikleri Odamıza bildirmek üzere kullanacakları rapor format örneği Ek’te sunulmaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ‘ya bilgi akışını kolaylaştırmak, istatistiki veri oluşturmak amacıyla istifade edilecek rapor formatının gemi kaptanlarınca zamanında tanzim edilerek, Odamıza gönderilmesi hususunu arz ederim. EK:Uygulama Raporu ( 3 sayfa form) Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V.