• Anasayfa
  • |
  • MARMARA TÜP GEÇIŞ PR.NDE DIKKAT EDILECEK UNSURLAR

MARMARA TÜP GEÇIŞ PR.NDE DIKKAT EDILECEK UNSURLAR

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı          İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın          01.10.2002 Tarih ve 2084 No.lu yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. “İstanbul Boğazı Tüp Geçiş Projesi” (MARMARAY) kapsamında, İstanbul Boğazı Sarayburnu ile Üsküdar/Şemsipaşa Camisini birleştiren hat üzerinde batimetrik ve jeofizik ölçüm çalışmaları, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 03.10.2002 – 18.10.2002 tarihlerinde ve 01:00 – 06:00 saatleri arasında yapılacağı, 2. Bu tarih ve saatlerde uğraklı/uğraksız deniz trafiği, Deniz Trafik Kontrol Merkez/İstasyonları tarafından kontrollü olarak planlanacak ve uygulanacaktır. 3. Bölgede seyir yapacak tüm deniz vasıtaları ile çalışmayı gerçekleştirecek olan deniz vasıtalarının VHF 11,12 ve 16. kanalları dinlemelerinin gerekmekte olup, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm deniz vasıtaları ile çalışmaya katılan deniz vasıtalarının kaptanlarının, Trafik Kontrol Merkez/İstasyonları ile yukarıda belirtilen VHF kanallarıyla sürekli temas halinde bulunmaları, 4. Yerel deniz trafiğinde seyir yapan deniz vasıtalarının, Uluslararası işaretleri taşıyan D.K.K.’lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına ait deniz vasıtalarından neta bulunmaları, bu vasıtaların yapacağı çalışmalara engel olmamaları ve çalışma süresince çalışmayı gerçekleştirecek olan bu vasıtaların ikaz ve uyarılarına uymaları, 5. Bu nedenle yukarıda belirtilen tarih ve saatler içerisinde bölgede seyir yapan tüm gemi ve deniz vasıtaları kaptanlarının; can, mal, çevre ve seyir güvenliği açısından çalışma yapacak sahalarda dikkatli seyir yapmaları, Deniz Trafik Kontrol Merkez/İstasyonları ile çalışmayı gerçekleştirecek olan deniz vasıtalarının yapacağı tüm ikaz ve uyarılara uymaları gerektiği, belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.     Saygılarımızla    Deniz İPEK Genel Sekreter