MALTA VE VIZE REJIMI

İLGİ : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 15.09.2003 tarih ve 3970 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, 1- Malta’nın 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren resmi ve genel pasaport taşıyan Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başladığı, 2- Malta Dışişleri Bakanlığı’nın “Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Kişilerin Seyahatlerini düzenleyen Yönetmelikler Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi” nin 7. maddesi uyarınca Malta’nın ülkemizle ilgili olarak 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren sözleşmenin 1. Maddesinin ve 2. Paragraflarını durdurmak durumunda olduğunun bir nota ile Vatikan Büyükelçiliğimize bildirildiğinin kaydedildiği, 3- Sözkonusu Sözleşmenin ilgili maddelerin incelenmesiyle, 3 ayı geçmeyen ziyaretler için Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının anılan Sözleşme ekinde geçen belgelerden herhangi birini ibraz ederek bütün sınırlardan diğer akid tarafları topraklarına girebilmeleri ve bu topraklardan çıkabilmeleri hususunun, Malta tarafından ülkemize yönelik olarak durdurulduğu, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK - 1 Yazı (1 Sayfa)