• Anasayfa
  • |
  • MALIK SIFATIYLA VEYA SIPARIŞ ÜZERINE GEMI İMAL VE İNŞA ETTIRMESI HK.

MALIK SIFATIYLA VEYA SIPARIŞ ÜZERINE GEMI İMAL VE İNŞA ETTIRMESI HK.

Katma değer vergisi istinası uygulamaları ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca 30.10.2008 tarihli 5278 sayılı yazımıza istinaden gönderilen cevabi yazı Ek’te sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek:İlgi yazı ( 3 Sayfa ) Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - GİSBİR - GESAD