• Anasayfa
  • |
  • Lojistik Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar

Lojistik Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar

Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar (CB Kararı : 4714) 29 Ekim 2021 tarih ve 31643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ek'te yer alan söz konusu Karar; Türkiye'de lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların aynı amaç etrafında işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması ile lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile Ulaştırma ve Lojistik Master Planının hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Lojistik Koordinasyon Kurulu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanından oluşmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

1160_2995_lojistik_koordinasyon_kurulu_hakk_nda_karar.pdf