• Anasayfa
  • |
  • Limanlarda ve Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

Limanlarda ve Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

İlgi : T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 28.01.2020 tarih ve E-00111307044 sayılı yazısı

İlgi yazı ile; Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs ailesinden 2019-nCov virüsünün neden olduğu salgın vakası yaşanmakta olduğu konunun Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce yakından takip edildiği, ayrıca konunun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde olup acil durum komitesinin 23.01.2020 tarihinde yaptığı değerlendirme toplantısında şimdilik uluslararası acil durum ilanının söz konusu olmadığının bildirildiği,

DSÖ'nün konuya ilişkin açıklamalarına ve güncellemelerine www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden  ulaşılabileceği, ayrıca salgınla ilgili gelişmeler doğrultusunda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından "2019-nCov Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi"nin hazırlanmış olduğu, söz konusu rehbere https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/yayinlarimiz.htlm adresinden ulaşılabileceği,

Söz konusu hastalığın ülkemize olası girişini önlemek amacıyla deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında yazı ekinde belirtilen sağlık kontrol önlemlerinin  uygulanmasının yararlı olacağının değerlendirildiği, bahse konu sağlık tedbirlerinin etkinliğinin ilgili tüm paydaşların tam bir iş birliği içinde bulunması ile mümkün olacağı, bu nedenle deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında ekte belirtilen sağlık önlemlerinin uygulanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Saygılarımla,                     

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                   

106_325_limanlarda_ve_t_rk_bo_azlar_nda_sa_l_k_kontrol_nlemleri.pdf