• Anasayfa
  • |
  • Limanlarda Gemilerin Barınma Ücretleri Hakkında Yönerge Taslağı

Limanlarda Gemilerin Barınma Ücretleri Hakkında Yönerge Taslağı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen ancak Odamıza 23.01.2023 tarihinde ulaşan 04.01.2023 tarih ve 888040 sayılı yazıda ;

Liman Ücret Tarifelerinin 06.08.2003 tarihli ve 1537 sayılı mülga Denizcilik Müsteşarlığı talimat yazısı ile tüm limanlarda geçerli olmak üzere yayımlandığı ve bugüne kadar uygulandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, limanlarda gemilerin barınma hizmetlerinden alınan tavan ücretlerinin tespiti ile bu ücretlerin uygulanması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Genel Müdürlükleri tarafından   "Limanlarda Gemilerin Barınma Ücretleri Hakkında Yönerge" Taslağının hazırlandığı belirtilerek Taslak hakkında Odamız görüş ve değerlendirmelerinin 30 Ocak 2023 mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesi istenmektedir.

Ekte yer alan "Limanlarda Gemilerin Barınma Ücretleri Hakkında Yönerge" Taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 27 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

66_278_limanlarda_gemilerin_bar_nma_cretleri_hakk_nda_y_nerge_tasla_1_.pdf