• Anasayfa
  • |
  • Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo Hk.

Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 11.11.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Türkiye ve Libya arasında müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı'na (MoU) ilişkin olarak her iki imzacı taraf açısından da söz konusu MoU'nun iç onay sürecinin tamamlandığı ve resmen yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazıda, bu kapsamda Libyalı idarelere herhangi bir başvuru yapmamış veya bu idarelerle görüşme başlatmamış olan firmalarımızın herhangi bir hak veya menfaat kaybına uğramamaları adına, anlaşma hükümlerinin getirmiş olduğu takvim çizelgesi içerisinde ivedilikle ilgili idarelere başvurmaları gerektiği belirtilmekte, ayrıca başvuruların takibi açısından Libya idarelerine başvuran firmalarımızın başvuru durumlarına ilişkin bilgilerin Ek'te sunulan tabloda yer alan formatta TOBB'a iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1285_3167_libya_mutabakat_zapt_na_ili_kin_tablo_hk.pdf