• Anasayfa
  • |
  • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bila tarih ve sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı'nın 08.10.2021 tarihli ve 68033588 sayılı yazısı ile kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin usul/esasları belirleyen ve 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'in güncellenmesine dair görüş talep edildiği belirtilmekte ve Tebliğ'de gündeme getirilecek değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususlara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerin bildirilmesinde kullanılacak form gönderilmektedir.

Bu itibarla, mevcut hali ekte sunulan Tebliğ'e (Ek-1)  yönelik değişiklik önerilerinizin ve ilave edilebilecek diğer hususlara yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin ekte sunulan excell formatına (Ek-2) uygun olarak en geç 25 Ekim 2021 mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

1089_2780_kullan_lm_veya_yenile_tirilmi_e_ya_ithalat_na_ili_kin_tebli_.pdf