• Anasayfa
  • |
  • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Hk.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 06.12.2022 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 13.11.2022 tarih ve 313630 sayılı yazısına atfen, ülkemiz sanayisinin temel taşı olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde belgelendirme, test ve analiz desteği kapsamında TSE’den alınacak belge ve hizmetlerde destek verileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

894_3773_kosgeb_i_letme_geli_tirme_destek_program_hk.pdf