KOSGEB BÜTÇESI HK.

İlgi yazı ile ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı KOSGEB’in, 4 Aralık 2007 tarihinde gerçekleşen İcra Komitesi Toplantısı’nda, istihdam desteği faiz kredisi için 25.000.000.- YTL yeni ödenek tahsis edildiği, alınan bu kararla 2007 yılında tahsis edilen ödenek tutarının 125.000.000.- YTL’ye ulaştığı, 31.12.2007 tarihine kadar kullandırılacak olan bu destek ile yaklaşık 7.000 KOBİ’de 28.000 kişinin istihdam edilebileceği, ayrıca alınan bu kararlarla KOSGEB’in 2007 yılı destek bütçesinin kullanım oranının %100’e ulaşmasının beklendiği ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım : Bilgi : - Tüm üyeler (web) - YK Bşk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop. - VDAD - GİSBİR