• Anasayfa
  • |
  • Konaklama Tesislerine Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanı Kredi Talebi Başvurularının Süre Uzatımı

Konaklama Tesislerine Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanı Kredi Talebi Başvurularının Süre Uzatımı

Odamızın 03.04.2020 tarih ve 1093/393 sayılı yazısı ile duyurduğumuz, son başvuru tarihi 13 Nisan 2020 olarak ilan edilen "Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanına" ilişkin kredi başvurularının 27 Nisan 2020 mesai bitimine kadar uzatıldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanmıştır.

Kredi başvuru esaslarının yer aldığı söz konusu sirkülerimiz, Odamız Web Sayfasında Duyurular /Turizm Bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                    

İsmet SALİHOĞLU                               

Genel Sekreter                                  

459_1174_konaklama_tesislerine_erken_rezervasyon_avanslar_geri_deme_finansman_kredi_talebi_ba_vurular_n_n_s_re_uzat_m_.pdf