KOBILERLE ILGILI ANKET HK

İLGİ : Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nün 11/11/2004 tarihli yazısı. İlgi yazı ile ; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Ana Bilim Dalı’nda, KOBİ’lerin elektronik ticaretten yararlanma yollarını inceleyen bir araştırma yürütüldüğü ifade edilerek Üniversite’nin, bu araştırmaya istinaden KOBİ’lerle ilgili bir anket formu düzenlemiş olduğu, araştırma sonucunda , KOBİ lerin gelecekte bilişim ve e-ticaret konusunda ne tür atılımlar ve yatırımlar yapması gerektiği ve bu yolda KOBİ lere verilecek hizmet, destek ve çözüm önerileri ortaya konulacağı Anket formunun http://suleozmen.marmara.edu.tr/epazaryeri/ web adresinde mevcut olduğu bildirilmektedir. Anket formu ayrıca ekte yer almakta olup üyelerimizin anket formunu doldurarak araştırmaya katkıda bulunmaları konusunda bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: -Tüm üyeler (web) - Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri -Türk Armatörler Birliği -Gemi İnşa Sanayicileri Birliği -Gemi Yan Sanayi -MAR-LİM