• Anasayfa
  • |
  • KOBİ Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hak.

KOBİ Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hak.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenlemede, diğer muhtelif değişiklerin yanı sıra, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ tanımına alınmakta, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklikle, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler "mikro işletme", elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler "küçük işletme", ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler "orta büyüklükteki işletme" şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

233_1544_kobi_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_hak.pdf