• Anasayfa
  • |
  • KIYI VE LIMAN YAPILARI, DEMIRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLIŞKIN DEPREM TEKNIK YÖNETMELIĞI HK.

KIYI VE LIMAN YAPILARI, DEMIRYOLLARI, HAVA MEYDANLARI İNŞAATLARINA İLIŞKIN DEPREM TEKNIK YÖNETMELIĞI HK.

“Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği” 18.08.2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazete’de 01.09.2008 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, Türkiye’de yeni yapılacak, büyütülecek, değiştirilecek kıyı-liman, demiryolu ve hava meydanı yapılarının depreme dayanıklı tasarımı ve bu tür mevcut yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları düzenlemek olup, bahsekonu yönetmelik ve eklerine http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilinmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -TÜRKLİM -YK Yedek Üyeleri -GİSBİR -Meslek Komite Başkanları -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)