• Anasayfa
  • |
  • KIYI TESISLERINE İŞLETME İZNI VERILMESINE İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

KIYI TESISLERINE İŞLETME İZNI VERILMESINE İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Sayın Üyemiz, “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.07.2009 Tarih ve 27275 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Yönetmelik Değişikliği’nde özetle; -Tanımlar Başlığı altında 4 üncü Maddenin (h) bendi ; “h) Tehlikeli Yükler: 1 inci sınıf tehlikeli yükler ile 2 inci sınıf tehlikeli yükler, -6.Madde başlığı “İstisna Halleri”, -7.Maddenin başlığı “İşletme izni ve geçici işletme izni başvurusu” , -9.Maddenin başlığı “İşletme izni ve geçici işletme izni taleplerinin değerlendirilmesi”, -15.Maddenin başlığı “Kamu, özel ve turizm amaçlı kıyı tesisleri” , şeklinde içerikleri ile birlikte değiştirilmiştir. “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ek’te sunulmakta olup, bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2 Sayfa) Dağıtım: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -GİSBİR -GESAD -TURKLIM -İMEAK DTO Şubeleri -01-02-06-07-08-36-49 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri