• Anasayfa
  • |
  • KIYI TESISI YAPIM TALEPLERININ DEĞERLENDIRILMESINE DAIR TEBLIĞ (TEBLIĞ NO:2007/3) HK.

KIYI TESISI YAPIM TALEPLERININ DEĞERLENDIRILMESINE DAIR TEBLIĞ (TEBLIĞ NO:2007/3) HK.

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2007/3) 09.08.2007 tarih ve 26608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kıyıda yapılabilecek liman, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerinin 1/1000 ölçekli imar planının onaylanmasına yönelik, Denizcilik Müsteşarlığınca verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek olan teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirlemektir. Tebliğin kapsamında, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik, limancılık veya kıyı ile ilgili faaliyetler amacıyla inşa edilecek 1/1000 ölçekli imar planına tabi kıyı tesisleri yer almakta olup, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ile tüm askeri kıyı tesisleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -SS Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -GİSBİR -Meslek Komite Başkanları -GESAD -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)