• Anasayfa
  • |
  • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Sayın Üyemiz,

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/6)” Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanmış olup ekte sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ Değişikliğinde, “Su Ürünleri” sektörünü ilgilendiren Yatırım Konuları Başlıklı 8.Maddenin (12).fıkrasında yapılan değişiklik ile;

Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan yatırım konularına ait başvurularda kira şartı kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ değişikliğinin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

186_568_k_rsal_kalk_nma_destekleri_kapsam_nda_altyap_yat_r_mlar_n_n_desteklenmesi_hakk_nda_tebli_de_de_i_iklik.pdf