• Anasayfa
  • |
  • KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HIZMETLERI

KILAVUZLUK VE RÖMORKAJ HIZMETLERI

Sayın Üyemiz, T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel         Müdürlüğü’nün 09.06.2003 tarih ve 03647 sayılı yazısı Ek’te çıkartılmış olup, gerek kabotaj taşımacılığının geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekse uluslararası rekabet gücümüzün arttırılması ile diğer ülkelerdeki uygulamalara eşgüdüm sağlamak maksadıyla, limanlarımıza gelen/gelecek aşağıdaki özelliklere sahip, gemilerden - Yüksek manevra kabiliyetine sahip olması (en az 2 pervaneli ve pitch/su jetli kontrollü ya da mevcut pervanesine ilaveten bow thruster’lı olması) - 15 yaşından küçük olması, - Tehlikeli yük taşımaması, durumlarında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, gerekirse mevzuat değişikliği yaparak romorkör indirimi yapılması konusunda Türk  gemi sahipleri ile yabancı gemi acentelerinin gerekli bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa başvuru yapması halinde müracaatlarının değerlendirileceği bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yrd. EK – 1 : 1 Yazı. T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.01/L.4 ANKARA KONU : Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri hk. 09.06.2003•         03647 İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASI Meclisi Mebusan Cad. No:22 Salıpazarı/İSTANBUL Malumları olduğu üzere, limanlarımıza uğrak yapan gemilerin kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerine yönelik tabii olacakları usul ve esaslar, liman tüzük, yönetmelik ve talimatları ile belirlenmiş olup, bu mevzuatta; “limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlanan ya da buralardan ayrılan 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör; 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör; 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki ya da 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör; 30000 GRT'dan büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki yada 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak,   1000 GRT ve daha büyük Türk Ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler ve yatlar ise, kılavuz kaptan almak zorundadır” hükmü yer almaktadır. Yine, bu mevzuatların bir kısmında, gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, yanaşılacak limanın altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak yukarıda belirtilen römorkör ve kılavuz alma tonaj limitinde düzenleme yapmaya İdarenin yetkili olduğu belirtilmektedir. Denizde can, mal, çevre ve seyir güvenliği kapsamında, Limanlarımızda verilmekte olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, limancılık hizmetleri açısından büyük önem arz etmektedir. Limanlar bir ülkenin ekonomisindeki en önemli can damarlarını teşkil etmekle birlikte, bir ülke limanlarını cazip kılan en önemli husus, gemilere verilen hizmetin kalitesi, hızı ve uygun fiyat politikasıdır. Her ne kadar gemilere verilen hizmet ile bu gemilerden alınan liman ücretlerine ilişkin usul ve esaslar liman işletici kuruluşlar tarafından belirlense de, liman hizmetlerinin tamamını oluşturan elleçleme ücretleri dışındaki hizmetlere esas teşkil edecek kriterler (fener, sağlık, kılavuzluk/römorkaj) doğrudan yada dolaylı olarak kamu kuruluşları tarafından belirlenmektedir. Son yıllarda, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir çok kuruluş tarafından ülkemiz limanlarındaki limancılık hizmetlerinin yabancı muadillerine nazaran daha yüksek olduğu yönünde bir çok şikayet alınmaktadır. Malumları olduğu üzere, yabancı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de artık birçok limanda araç yük ve yolcu taşımacılığında yüksek manevra kabiliyetine sahip gemiler çalışmakta,  yine bu gemiler arasında özellikle konteyner gemileri, deniz otobüsü,