• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi Hk.

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın Odamıza gönderdiği 10.05.2023 tarih ve E-10172782-302.3.2-211466 sayılı yazısında ; 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 3.2 Römorkör Kiralama Hizmetlerine İlişkin Esaslar Başlığı 3.2.6. maddesinin yeniden düzenlenerek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi internet sitesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

365_1352_k_lavuzluk_r_mork_r_ve_di_er_hizmetler_tarifesi_hk.pdf