• Anasayfa
  • |
  • Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Rehberi

Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Rehberi

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping- ICS) alınan, 19 Ocak 2022 tarihli ve ICS(22)05 sayılı yazıda, ICS ve Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (International Maritime Pilot's Association -IMPA) tarafından "Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Denizcilik Sektörü Rehberi" nin güncel üçüncü baskısının yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu rehberin, gemi insanlarına ve şirketlere, kılavuz kaptanlar için güvenli transfer düzenlemelerinin sağlanmasına ilişkin kurallara ve yerleşik prosedürlere uymanın hayati önemini hatırlatmayı amaçladığı belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, kılavuz kaptanların güvenli olmayan, kusurlu transfer düzeneklerini kullanmayı reddetme hakları olduğuna, böylelikle ciddi gecikmelere sebep olabilecek durumların gelişebileceği, ayrıca liman devleti denetçilerine bildirilebilecek kusurların, geminin tam bir denetimden geçirilmesi ve para cezalarına varan yaptırımlara sebebiyet verebileceğine değinilmektedir.

İlgili yayının güncel baskısına https://bit.ly/3AmyTGo  linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

68_264_k_lavuz_kaptan_transfer_d_zenekleri_rehberi.pdf